Rodzina na swoim

Model rodziny XXI wieku

Na przestrzeni lat w znaczący sposób zmieniał się model rodziny. Niegdyś do rzadkości należało posiadanie jednego lub dwójki dzieci. Wtedy rodzina musiała składać się z matki, ojca i co najmniej trójki lub czwórki dzieci. W dzisiejszych czasach dzieci coraz rzadziej mają rodzeństwo, zwłaszcza więcej niż jedno. Związane jest to przede wszystkim ze zmianą stylu życia dzisiejszych rodzin. Pracujący rodzice w pogoni za awansem zawodowym oraz wypracowaniem choćby średniego statusu finansowego, nie mają czasu ani możliwości na liczne potomstwo. Ponadto stale rosnące ceny pożywienia, odzieży, mieszkania i generalnie rzecz biorąc życia, przy nieznacznie rosnącym wynagrodzeniu za pracę, stanowią istotną przeszkodę do powiększenia rodziny. Warto zwrócić tu także uwagę na bardzo wysokie ceny produktów przeznaczonych dla niemowląt. Oczywiście od tej reguły istnieją liczne wyjątki. Zdarzają się przecież rodziny wielodzietne z wyboru, a nie za sprawą przypadku. Pomimo większych trudności, choćby finansowych, taki model rodziny powinien być promowany. Oczywistym jest, że dzieci wychowujące się w rodzinie wielodzietnej łatwiej nawiązują kontakty oraz lepiej radzą sobie z trudami życia w późniejszych latach. Należy jednak podkreślić, że jedynacy otoczeni troskliwą opieką nie są skazani na towarzyską porażkę.

Copyright @ 2011 Rodzina na swoim