Rodzina na swoim

Dach nad głową

Większość obywateli Polski nie cierpi na brak dachu nad głową. Według ogólnie przyjętych pojęć mieszkanie jest to wszystkie pomieszczenia, które spełniają funkcję nie tylko mieszkalną, ale i pomocniczą. W dodatku musi ono posiadać osobne wejście, najlepiej by było, gdyby zostało wydzielone budowlanymi przegrodami, umożliwiającymi prowadzenie osobnego gospodarstwa domowego, a także pozwalało na długotrwałe zamieszkanie bądź pobyt ludzi. Wyróżnia się kilka form budownictwa mieszkalnego. Jedną z nich są mieszkania spółdzielcze. Ich właścicielami są spółdzielnie mieszkaniowe, które oddają je do użytku dla poszczególnych członków spółdzielni. Drugim rodzajem są mieszkania komunalne. Powstają one z funduszów gminy i pełnią funkcje socjalne oraz interwencyjne. Natomiast Krajowy Fundusz Mieszkaniowy finansuje powstawanie mieszkań społeczno - czynszowych. Wyróżniamy także mieszkania indywidualne, zakładowe oraz przeznaczone na sprzedaż i wynajem. Warto jeszcze wspomnieć o wyjątkowym rodzaju lokalu mieszalnego jakim jest apartament. Jest to pomieszczenie przestronne i luksusowe przeznaczone dla jednego użytkownika. Zdecydowanym przeciwieństwem jest lokal socjalny. Pomieszczenie to jest przeznaczone dla osób bezdomnych, eksmitowanych lub ubogich, niezdolnych do samodzielnego utrzymania swojego mieszkania. Powierzchnia przeznaczona dla zamieszkania przez jedną osobę w lokalu socjalnym nie powinna być mniejsza niż 5m2.

Copyright @ 2011 Rodzina na swoim